Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van NUNCtv. Indien u niet tevreden bent over een maaltijd of een ingrediënt om welke reden dan ook, neem dan binnen 5 dagen contact op via info@nunctv.nl
1.2 De allergieën staan op het recept die meegeleverd wordt in het pakket.
1.3 De toepasselijkheid van de algemene leverings- en/of betalingsvoorwaarden en/of andere voorwaarden van de klant zijn uitgesloten.

 

2. Prijzen en betaling

2.1 De producten met bijbehorende prijzen zijn op de website van NUNCtv te vinden. Deze gelden als een vrijblijvend aanbod om de bestelprocedure volledig te doorlopen en te voltooien.
2.2 Het bezorgmoment staat aangegeven bij bestelling van het product alsmede in de bevestigingsmail.
2.3 De prijzen op de website zijn inclusief BTW en in euro’s.
2.4 De prijzen zijn exclusief verzendkosten.
2.5 NUNCtv accepteert betalingen via iDeal. Deze worden afgehandeld door Stichting Mollie Payments.
2.6 Het aantal personen waar het pakket voor is samengesteld staat vermeld op de website bij het pakket.

 

3. Levering

3.1 Het bezorgmoment staat aangegeven bij bestelling van het product alsmede in de bevestigingsmail.
3.2 Om de afgegeven leveringstermijnen te behalen zal NUNCtv zich tot een uiterste inspannen.
3.3 De verzendkosten zijn € 7,95 per bestelling.
3.4 Wanneer de klant niet aanwezig is, kunnen de pakketten, indien aangegeven bij het plaatsen van de bestelling, bij de buren afgeleverd of voor de deur gezet worden.
3.5 Indien de klant de bestelling bij de buren afgeleverd wilt hebben, dan is dat op eigen risico van de klant. NUNCtv is dan niet verantwoordelijk voor het bederven of verdwijnen van producten in het pakket.
3.6 NUNCtv bezorgd op het adres dat in het account staat van de klant.
3.7 De klant is verantwoordelijk dat het door NUNCtv opgegeven tijdsvenster voor bezorging mogelijk is.
3.8 NUNCtv levert alleen in Nederland.
3.9 De klant betaald geen verzendkosten als de klant de optie kiest om het pakket af te halen op één van de afhaalpunten.

 

4. Livestream

4.1 De klant ontvangt na betaling, een aantal dagen voor de livestream, een mail met een persoonlijke inlogcode voor toegang tot de livestream.
4.2 Op de dag van de live kookworkshop kan de klant inloggen met de per mail ontvangen persoonlijke inlogcode op www.NUNCtv.nl
4.3 De livestream is te bekijken via www.NUNCtv.nl.

 

5. Aansprakelijkheid

5.1 NUNCtv is niet aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde producten en diensten, of onjuiste of niet tijdige levering van producten en diensten aan de Klant. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van producten en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten. NUNCtv is niet aansprakelijk voor de door de afnemer of derden geleden schade, door toedoen van NUNCtv of door NUNCtv geleverde producten en diensten.NUNCtv kan bij het niet halen van de deadline niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen voor de Klant. NUNCtv is niet aansprakelijk bij het niet kunnen nakomen van de (eventuele) overeengekomen deadline. De Klant vrijwaart NUNCtv en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door NUNCtv geleverde producten en/of dienst.

 

6. Verwerking persoonsgegevens

6.1 Voor zover er persoonsgegevens van de klant verwerkt worden, geldt dit slecht om:
a. de bestelling uit te kunnen voeren;
b. de klant over de levering te informeren;
c. de klant over de acties betreft de livestream te informeren;
d. de klant op de hoogte te stellen omtrent nieuwe en huidige producten en diensten van NUNCtv.
6.2 De klant kan zijn/haar persoonsgegevens inzien op zijn/haar account op de website van NUNCtv. Dit kan kosteloos en kan aangepast worden bij onjuistheden.
6.3 De klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor marketingdoeleinden: in verband met de verkoop en levering van onze producten en diensten mag NUNCtv gebruik maken van het e-mailadres van de klant. Ook voor wettelijke toegestane marketingdoeleinden, zoals het informeren per e-mail over nieuwe en huidige producten en diensten van NUNCtv. De klant heeft het recht om op ieder moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. Hier worden geen kosten voor in rekening gebracht.
6.4 Indien de klant bezwaar heeft tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, kan dit door een mail te sturen naar info@nunctv.nl doorgegeven worden.

 

7. Toepasselijkheid recht

7.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, diensten en producten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
7.3 Indien de klant niet tevreden is over een maaltijd of een ingrediënt om welke reden dan ook, neem dan contact op via info@nunctv.nl binnen 5 dagen na de datum waarop u de maaltijd ontving. Hierna kijken we gezamenlijk verder hoe we dit kunnen oplossen.

 

8. Overige bepalingen

8.1 NUNCtv behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden aan te passen.
8.2 De klant is verantwoordelijk voor de omgang met de inloggegevens van NUNCtv. NUNCtv zal deze gegevens onder geen enkel beding overdragen aan derden.
8.3 NUNCtv is niet aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de klant niet de product- en gebruiksaanwijzingen opvolgt.
8.4 Het aanbod van NUNCtv bevat een zo volledig en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en diensten. Echter, kan NUNCtv niet voorkomen der er soms een vergissing wordt gemaakt.

Heeft u na het lezen nog vragen? Dan kunt u contact opnemen door een mailtje te sturen naar info@nunctv.nl.